Ujësjellës & Kanalizim

Previous slide
Next slide

NDËRTIMI I FABRIKËS SË UJËSJELLËSIT NË FERIZAJ

Previous slide
Next slide

ZGJERIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT