Lumej

Previous slide
Next slide

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT SITNICA VUSHTRRI

Previous slide
Next slide

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT SITNICA NË LIPJAN

Previous slide
Next slide

RREGULLIMI I SHTRATIT LUMIT KLINA L=530 m’

Previous slide
Next slide

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT IBËR – FAZA E II-të