CIVILE

Previous slide
Next slide

Kompleksi “ILEAA HILL”

Kompleksi “ILEAA HILL” përbëhet nga objektet
Afariste – Banesore me etazhitet B+S+P+9.
Lamella A me etazhitet B+S+P+9 me një
siperfaqe bruto S=11,103.20 m²
Lamella B me etazhitet B+S+P+9 me një
siperfaqe bruto S=10,611.49 m²
Këto ndërtesa përbëjn mbi 20 tipe të banesave të formave dhe madhësive të ndryshme.
Banesat fillojnë nga 65 m²  deri tek ato me 210 m² 

Previous slide
Next slide

Kompleksi “ILEAA”

Kompleksi “ILEAA” përbëhet nga tri ndërtesa shumë banesore me afarizem.
Ndërtesa 1 me etazhitet B+S+P+7 me një siperfaqe bruto S=9,942.12 m²
Ndërtesa 2 me etazhitet B+P+7 me një siperfaqe bruto S=5,073.08 m²
Ndërtesa 3 me etazhitet B+P+5 me një siperfaqe bruto S=4,307.55 m²
Këto ndërtesa përbëjn 32 tipe të banesave të formave dhe madhësive të ndryshme.
Banesat fillojnë nga 60 m²  deri tek ato me 193 m² 

Previous slide
Next slide

Kompleksi "Street A"

Kompleksi “STREET A” është ndërtesë shumëbanesore me afarizem, me etazhitet 2B+P+8 me një siperfaqe bruto S=9,273.61 m² ku në të janë 13 tipe të banesave të formave dhe madhësive të ndryshme.
Banesat fillojnë nga 60 m²  deri tek ato me 218 m² 

Previous slide
Next slide

TECH PARK PRISHTINA