RRETH NESH

Historiku

ILEAA GROUP është një kompani ndërtimi e themeluar në vitin 2009 në Kosovë. Që nga themelimi, qëllimi i kompanisë ka qenë të ofrojnë shërbime cilësore në fushën e infrastrukturës së ulet dhe të lartë. Këtu përfshihen projektet në fushën e infrastrukturës së ulet si optika, rrugë, ujësjellës, kanalizim, energjetikë, si dhe projektet e ndërtimin të lartë.

Nga viti në vit, kompania ka përjetuar rritje të qëndrueshme dhe ka përqendruar përpjekjet në ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore. Komunikimi i ngushtë me partnerët e biznesit ka qenë një aspekt thelbësor i operacioneve të tyre, duke siguruar që kërkesat dhe nevojat e tyre të përmbushen në mënyrën më profesionale të mundshme.

Gjatë këtyre viteve, ILEAA GROUP ka fituar përvojë të gjërë në fushën e ndërtimit dhe infrastrukturës, duke bërë që të njihet si një kompani e besueshme dhe cilësore në tregun e ndërtimit në Kosovë. Ky historik i suksesshëm dhe qëndrueshmëria e tyre e kanë bërë atë një zgjedhje të preferuar për projekte të ndryshme në vend.

Certifikata ISO

ILEAA GROUP është certifikuar me standarde të rëndësishme ndërkombëtare ISO, tregues i përpjekjeve dhe përkushtimit të tyre ndaj cilësisë, mjedisit dhe sigurisë në punë. Këto standarde përfshijnë:

Certifikimi me këto standarde tregon angazhimin e ILEAA GROUP për të përmbushur dhe tejkaluar standardet ndërkombëtare në cilësinë e shërbimeve të tyre, respektin ndaj mjedisit dhe sigurinë e punonjësve. Kjo gjithashtu mund të shërbejë si një dallues i tyre në treg dhe një faktor i rëndësishëm për klientët që kërkojnë partnerë të besueshëm dhe të cilësuar.

150 punonjës

Për shkak të zgjerimit të shpejtë ILEAA GROUP aktualisht punëson 150 punonjës me kohë të plotë, si dhe 35 nënkontraktorë. Ky grup punonjësish përfshin arkitektë, inxhinierë të të gjitha kategorive dhe gjeodet. Stafi ynë përmban gjithashtu kapacitete të tjera të nevojshme për punë të ndryshme. Kompania jonë gjithashtu disponon të gjitha pajisjet e nevojshme për zbatimin e kontratave komplekse.