Civile

Infrastrukturë

Ujësjellës & Kanalizim

Lumej

Fiber optike

Kompleksi STREET A

Kompleksi “STREET A” do të i’u ofrojë një jetë të rehatshme dhe hapësira gjelbëruese me plot vende rekreative, përfshirë këtu edhe kënde lojërash për fëmijë dhe parkingje të mjaftueshme për tërë banorët e kompleksit.

Ky kompleks përmban 13 tipe të banesave të formave dhe madhësive të ndryshme, me mundësi zgjedhje për çdo person. Banesat fillojnë nga 60 m²  deri tek ato me 218 m² . Për ta bërë edhe më të veçantë përjetimin brenda banesave, mund të zgjedhesh edhe PENTHOUSE ku ne i kemi projektuar në forma të ndryshme duke iu mundësuar funksionalitet e rehati maksimale në çdo hapësirë.
Kompleksi Street

Kompleksi ILEAA

Kompleksi “ILEAA” përbëhet nga tri ndërtesa banesore me planimetri të ndryshme, të cilat i përmbushin të gjitha standardet dhe nevojat tuaja. Kompleksi banesor përmban tipet me sipërfaqe prej 62.09 m² deri në 120.00 m² 

Ky kompleks do të i’u ofrojë një jetë të rehatshme dhe hapësira gjelbëruese me plot vende rekreative, përfshirë këtu edhe kënde lojërash për fëmijë dhe parkingje të mjaftueshme për tërë banorët e kompleksit.

Blerja e apartamenteve në këtë kompleks mundësohet edhe përmes bankës. 

Ndërtimi i rrugës

Ulja e trases, Thyerja e gureve, Punimi i mbushjes, Rregullimi i trases, Zgjerimi i trasesë, Rregullimi i skarpates, Vendosja e leshesave gypore, Zgjerimi i ktheses, Ngjeshja e nenbazes, Punimi i
mbushjes, Vendosja e leshesave gypore, Punimi i kanalit anësorë, Germimi i trasesë, Germimi dhe ngjeshja e trasesë,

Lubozhdë – Lugu i Butë

Asfaltimi i rrugës

Rahove e madhe

Ndërtimi i rrugës

Lubozhë – Lugu i butë, Skënderaj​

Rregullimi i shtratit

Rahove e madhe